Kúpa nehnuteľnosti v Španielsku

Ceny nehnuteľností kvôli súčasnej ekonomickej kríze v Španielsku v posledných rokoch výrazne klesli - v niektorých prípadoch až o 70%.

Ako postupovať pri kúpe nehnuteľnosti v Španielsku

Ak máte vybranú nehnuteľnosť ktorú chcete kúpiť, proces je následovný:

Nota simple informativa

Tento dokument zabezpečuje pre potreby kúpy zvyčajne váš právny zástupca. Je to ekvivalent výpisu z katastra nehnuteľností, kde sú uvedené všetky podstatné údaje a informácie o nehnuteľnosti - veľkosť nehnuteľnosti a pozemku, informácie o platení daní za nehnuteľnosť, či rôzne ťarchy. Pred podpisom rezervačnej zmluvy a zložením depozitu právny zástupca preverí tento dokument a informuje vás o stave.

Záloha a rezervácia nehnuteľnosti

Ak je Nota simple v poriadku, pristupuje sa k zaplateniu zálohy a podpisaniu rezervačnej zmluvy. Rezervačná zmluva je nezrušiteľná, v prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy, stráca celú výšku zálohy.

V prípade, že od zmluvy odstúpi predávajúci, kupujúci dostáva späť od predávajúceho dvoj-násobok výšky vyplatenej zálohy. Na rezervačnej zmluve je tiež uvedený termín ukončenia kúpneho procesu.

Hypotéka

Ak sa rozhodnete kúpiť nehnuteľnosť v Španielsku pomocou hypotekárneho úveru, španielske banky vyžadujú zvyčajne nasledovné dokumenty. Musia byť preložené do španielčiny a úradne overené:

  • NIE - vaše registračné číslo v Španielsku, ktoré zabezpečuje váš právny zástupca
  • Pracovná zmluva ak ste zamestnaný/á, alebo Živnostenský list
  • Posledné 3 potvrdenia o mesačnom príjme
  • Pre živnostníkov - posledné daňové priznanie
  • Rezervačná zmluva
  • Potvrdenie, že kupovaná nehnuteľnosť je bez ťarchy (zabezpečuje právny zástupca)
  • Všetky vaše súčasné pôžičky a kredity
  • Vaše ďalšie nehnuteľnosti v osobnom vlastníctve, alebo investície

V prípade, že vaša žiadosť o hypotéku bude úspešná, banka si účtuje poplatok 1 až 2% z výšky poskytnutej pôžičky.

Prevod vlastníckych práv

Podpísanie kúpnej zmluvy sa uskutočňuje stále za prítomnosti notára, kde sa zúčastňujú všetky zainteresované strany. Po podpise zmluvy zúčastnenými stranami správnosť celého dokumentu overí a potvrdí notár a prevod vlastníckych práv nehnuteľností je pripravený registráciu na katastri a na zdanenie. V tomto dokumente je tiež uvedené, akým spôsobom bolo za nehnuteľnosť zaplatené (prevod, hypotéka atď).

Dane

V súčasnosti kúpa nehnuteľnosti alebo prevod vlastníckych práv nehnuteľností v Španielsku podlieha dani vo výške 8%.

Registrácia kúpenej nehnuteľnosti

Na miestnom úrade váš právny zástupca zaregistruje nehnuteľnosť na nových vlastníkov - pod nové mená. Taktiež zabezpečí zmenu alebo napojenie vašej nehnuteľnosti na siete - elektrina, voda - pod vašim menom.

Je potrebné byť pripravený na to, že náklady na kúpu nehnuteľnosti sú vo výške okolo 12 až 14% z kúpnej ceny.

Kontaktný formulár

* = povinný údaj